De oudercommissie van Lutje Heem

Mogen wij ons even voorstellen?

De oudercommissie van Lutje Heem bestaat uit een aantal ouders van de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang. Bij de samenstelling hiervan wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen van de opvang.  

Wat doet de oudercommissie?

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders/ verzorgers van de kinderen. Dit doen we door mee te praten over het beleid van Lutje Heem en de dagelijkse gang van zaken. De oudercommissie heeft op een aantal punten een verzwaard adviesrecht en praat mee over kwaliteit, pedagogische beleid (te denken aan de dagindeling of het voedingsbeleid), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/ gezondheid en prijswijzigingen.

Hoe vaak komt de oudercommissie bijeen?

De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar, waarvan één keer samen met Wendy en Ellis in een openbare vergadering. Iedere ouder met kinderen op Lutje Heem kan daarbij aanwezig zijn. Indien u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter van de oudercommissie heeft u als toehoorder toegang tot de vergadering. Wilt u niet als toehoorder aanwezig zijn, maar wilt u wel weten wat er is besproken, kunt u de notulen van de vergadering opvragen bij de oudercommissie.

Meer informatie over de oudercommissie

Waar nodig helpt de oudercommissie bij het organiseren van ouderavonden, thema bijeenkomsten en bieden ondersteuning bij diverse activiteiten. De oudercommissie werkt volgens het ‘reglement oudercommissie kinderdagverblijf’. Deze kunt u opvragen bij de oudercommissie. 

Vragen?

Heeft u vragen of suggesties of wilt u zelf actief deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact met ons op. U kunt mailen naar oc@lutjeheem.nl of schiet één van ons aan bij Lutje heem zelf.  

Op zoek naar opvang voor uw kind?

Schrijf je nu in

Maak kennis met de oudercommissie

Karianne

Karianne

Hi, mijn naam is Karianne. Ik woon samen met mijn partner en drie kinderen in Kruisweg. Onze dochters gaan al vanaf babytijd met veel plezier naar Lutje Heem. Met onze drie kinderen vertegenwoordig ik BSO oud, BSO jong en de peutergroep. Ik vind het belangrijk en leuk om via de oudercommissie, samen met andere ouders, mee te kunnen denken over de ontwikkelingen en toekomst van Lutje Heem.

Eline

Eline

Ik ben Eline Kramer en woon in Leens samen met mijn man Roy en dochter Mila. Mila is in januari 2021 geboren en gaat met veel plezier naar Lutjeheem. Dit is voor mij ook de reden geweest om mij aan te sluiten bij de oudercommissie om zo ook een bijdrage daaraan te kunnen leveren.

Valerie

Valerie

Mijn naam is Valerie Scholtens en woon samen met mijn man Jan en drie dochters Julia, Michelle en Willemijn op Grijssloot (Leens). Onze dochters gaan alle drie met veel plezier naar de kinderdagverblijf Lutje Heem. De oudste 2 meiden zijn bijna vier jaar en gaan dan naar de BSO. Ik zit in de oudercommissie omdat ik het leuk vind om te helpen en mee te denken met de ouders én de kinderopvang, met als doel om de kinderen een leuke, leerzame en veilige plek te kunnen geven in hun eerste jaren.

Lisanne

Lisanne

Hoi, Mijn naam is Lisanne en samen met mijn vriend en dochter woon ik in Kloosterburen. Ik vertegenwoordig in de oudercommissie de babygroep. Met mijn deelname aan de oudercommissie hoop ik een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen binnen Lutje Heem en een stem te creëren voor alle kinderen en ouders.

De openingstijden van Lutje Heem zijn: maandag t/m vrijdag 07.00 – 18.00 uur

 

Prof. Poststraat 1
9977 RN Kloosterburen

06-15578902
mail@lutjeheem.nl

 

Bezoek ook onze facebook pagina

Contact

[formidable id=3]